Kranie rosenkvarts

str. 6,5x7,5x5,5

1.275,00 kr.